Beranda Pembuatan AKTA

Pembuatan AKTA

PEMBUATAN AKTA
DESA LUWIHAJI KECAMATAN NGRAHO
KABUPATEN BOJONEGORO

I. PERSYARATAN PEMBAUTAN AKTA KELAHIRAN :
1. Surat Kelahiran/Persaksian Kelahiran dari Desa (Asli)
2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) terbaru (anak sudah masuk KK)
3. Foto Copy KTP Orang Tua
4. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua (yang asli dibawa/legaliser KUA)
5. Foto Copy Ijazah/STTB (bagi yang memiliki)
6. Foto Copy KTP Pelapor
7. Akta kematian bagi orang tua yang meninggal dunia
8. Surat Kuasa (Pelapor selain orang tua)

II. PERSYARATAN AKTA KEMATIAN
KETENTUAN UMUM :
Keluarga, ahli waris, dan siapa saja yang mendapatkan kuasa untuk itu wajib melapor dan mencatatkan peristiwa kematian pada pencatanan sipil, dengan ketentuan selambat-lambatnya
a. 30 (tiga puluh) hari sejak kematian bagi WNI
b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian bagi WNA.

PERSYARATAN :
1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas atau visum dokter
2. Surat keternagan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan
3. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk yang bersangkutan dan dilegalisir
4. Akta Kelahiran yang bersangkutan
5. Bagi warga Negara Asing (WNA) melampirkan Foto Copy dokumen imigrasi, paspor, surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan

III. AKTA PENGAKUAN ANAK
Pasal 49 UU No. 24 Tahun 2013
1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tatapi belum sah menurut hukum negara.

PERSYARATAN :
1. Si anak wajip mempunyai akte kelahiran (anak seorang ibu)
2. Kepuasan dari PA/PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Foto copy KK anak / Ibu
4. Foto copy KTP Orang tua
5. Surat peryataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandungnya disertai 2 orang saksi dan bermeterai 6000
6. Foto copy KTP 2 orang saksi
7. Surat kuasa bagi orang lain yang melaporkan

IV. AKTA PENGESAHAN ANAK

Ketentuan Umum
Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2013
1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara

PERSYARATAN :
1. Kutipan Akta Kelahiran Asli (Akta anak seorang ibu)
2. Akta Perkawinan orang tua untuk agama non muslim, bagi yang muslim wajib ISBATS Nikah ke Pengadilan Agama
3. Surat Pernyataan bermaterai dari Orang tua
4. Surat Kuasa bagi orang lain yang melaporkan.

V. AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

PERSYARATAN :
1. Kutipan Akte Kelahiran asli dari anak Orang tua kandung
2. Keputusan dari PA/PN yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Foto copy KK/KTP orang tua kandung
4. Foto copy KK/KTP orang tua angkat
5. Surat nikah orang tua angkat (asli wajib dibawa)